• sliders3-CAT.jpg
  • sliders-CAT.jpg
  • sliders2-CAT.jpg

Aquest llibre, escrit i editat per Josep Daniel, exmembre de la Direcció General a la seu central de la societat Nestlé a Vevey (Suïssa) (1975-1998), i prologat per Carles A. Gasòliba, exdiputat del Parlament Europeu (1986-2004), és destinat, en primer lloc, als joves de 17/18 i més anys. Joves que no han viscut, ni de manera directa ni indirecta, les conseqüències de la Segona Guerra Mundial. Joves que, en general, no han rebut més que una informació sumària, o fins i tot esbiaixada, sobre las raons objectives que van justificar la creació de la Unió Europea.

Aquesta falta d’informació al voltant dels esdeveniments dels anys cinquanta del segle passat (creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer –CECA– i del Mercat Comú Europeu –MCE–), pot induir la joventut a considerar la pau com una cosa natural, així com també la lliure circulació, la possibilitat d’estudiar, residir i treballar al país que es desitgi escollir, el reconeixement dels títols universitaris sense necessitat de convalidació, el programa ERASMUS, la moneda única, etcètera. Aquesta espècie de banalització del que s’ha aconseguit pot fer-los sensibles als arguments dels euroescèptics i, encara pitjor, als dels dos extrems de l’arc polític, els quals, en un nombre creixent de països importants, preconitzen, ras i curt, la dissolució de la Unió Europea. Si això es produís, es posaria novament en perill, entre altres realitzacions, el manteniment de la pau entre els països de la Unió. Una pau avui sòlidament consolidada al llarg d’aquests últims seixanta-cinc anys. Això és molt més notori si es considera que hauríem de retrocedir més de sis segles per trobar un període de pau tan llarg entre els països d’Europa.

A més, el llibre “La Unió Europea i les noves generacions” suggereix algunes pistes concretes per justificar els esforços que encara falta fer, no tan sols per conservar allò que ja s’ha aconseguit, sinó també per continuar la construcció de la Unió. Entre les pistes més importants, convé mencionar la necessitat d’oferir, a les noves generacions de tots els països membres, una formació obligatòria, objectiva i a bastament completa sobre els motius que van conduir, després de la Segona Guerra Mundial, a la creació de la UE, així com a la fixació dels objectius que es van establir. Aquest llibre, ofert en quatre idiomes, contribueix a la referida divulgació. Resumeix el que tots hauríem de saber i no oblidar.